Yönetim Kurulu

/Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 2018-03-28T11:25:37+00:00

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
Özgeçmiş
Prof. Dr. Mehmet Özdemir
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş
Prof. Dr. Hale Toledo
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

Prof. Dr. İsmail Özer
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

Doç. Dr. Halide Aslan
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak, bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.