Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
Özgeçmiş
Prof. Dr. Mehmet Özdemir
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş
Prof. Dr. Hale Toledo
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

Prof. Dr. Şengül Kuru
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

 

Doç. Dr. Halide Aslan
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özgeçmiş

Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak, bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.