Yayınlarımız

/Yayınlarımız
Yayınlarımız 2019-05-06T08:58:16+03:00

XIX. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI İMPARATORLUĞU - LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları
Türkçe – İspanyolca – Portekizce

Gerek Türkiye’in Latin Amerika’da gerekse Latin Amerika ülkelerinin Türkiye’de tanınırlığını artırmak amacıyla çalışan merkezimiz bu kapsamda Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi mensubu öğretim üyelerinin katkılarıyla Türkçe, İspanyolca ve Portekizce olarak 3 cilt halinde yayınlanmıştır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915 EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERİO OTOMANO: PRİMERA GUERRA MUNDİAL
(1915 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EN UZUN YILI: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI)

Universidad Externado de Colombia (Kolombiya Ulusal Üniversitesi)
İspanyolca

10-12 Şubat 2015 tarihleri arasında Universidad Externado de Colombia’da (Kolombiya Ulusal Üniversitesi) ilk kez düzenlenen “Primera Guerra Mundial – Birinci Dünya Savaşı” adıyla düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlar ve tüm bildiriler kitap halinde basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915 EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERIO OTOMANO:
UNA MIRADA CENTANARIA
1915 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EN UZUN YILI:
YÜZYILLIK BAKIŞ

Universidad Nacional de Cota Rica (Kosta Rica Ulusal Üniversitesi)
İspanyolca

28-29 Nisan 2015 tarihlerinde Universidad Nacional de Costa Rica ‘da (Kosta Rica Ulusal Üniversitesi) ikinci kez düzenlenen “Una Mirada Centanaria – Yüzyıllık Bakış” adıyla düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlar ve tüm bildiriler kitap halinde basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i için tıklayınız…

1915: EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERIO OTOMANO:
Y LA TURQUÍA DE HOY
1915: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EN UZUN YILI:
VE BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ

Universidad Central de Ecuador (Ekvador Merkez Üniversitesi)
İspanyolca

5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Universidad Central de Ecuador’da (Ekvador Merkez Üniversitesi) üçüncü kez “Y La Turquía De Hoy – Bugünün Türkiye’si” adıyla düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlar ve tüm bildiriler kitap halinde basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915: EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERIO OTOMANO:
Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
1915: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EN UZUN YILI
VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Pontificia Universidad Católica de Chile (Şili Pontificia Katolik Üniversitesi)
İspanyolca
11 Ağutos 2015 tarihlerinde Pontificia Universidad Católica de Chile’de (Şili Pontificia Katolik Üniversitesi) “Y La República De Turquía – Yeni Türkiye” adıyla dördüncü kez düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlardır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915: EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERIO OTOMANO:
UNA REIVINDICACIÓN CENTENARIA
1915 : OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN EN UZUN YILI:
YÜZ YILLIK BİR HAK ARAYIŞI

San Andrés Yüksek Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İspanyolca
30 Mart 2016 tarihlerinde Bolivya’da Una Reivindicación Centenaria (Yüzyıllık Bir Hak Arayışı) adıyla beşinci kez düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlardır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915 EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERIO OTOMANO:
Y EL RENACIMIENTO DE UN PUEBLO
1915: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EN UZUN YILI:
VE BİR HALKIN YENİDEN DOĞUŞU

Universidad Nihon Gakko (Hihon Gakko Üniversitesi)
Universidad Nacional de Asunción (Asunción Ulusal Üniversitesi)
İspanyolca
4-5 Nisan 2016 tarihlerinde Paraguay’da Universidad Nihon Gakko (Hihon Gakko Üniversitesi) ve Universidad Nacional de Asunción’da (Asunción Ulusal Üniversitesi) “1915 El Año Más Largo Del Imperio Otomano Y El Renacimiento De Un Pueblo – Bir Halkın Yeniden Doğusu” adıyla altınca kez düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlardır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915 : EL AÑO MÁS LARGO DEL IMPERİO OTOMANO:
EL RESURGİR DE UNA POTENCİA
1915: OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN EN UZUN YILI:
BİR GÜCÜN YENİDEN DOĞUŞU

Universidad de Panamá (Panama Ulusal Üniversitesi)
Universidad Maritima Internacional Panamá (Panama Uluslararası Denizcilik Üniversitesi)
İspanyolca
23-24 Ağustos 2016 tarihlerinde Universidad de Panamá (Panama Ulusal Üniversitesi) ve Universidad Maritima Internacional de Panamá (Panama Uluslararası Denizcilik Üniversitesi) “El Resurgir De Una Potencia – Bir Gücün Yeniden Doğuşu” adıyla yedinci kez düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlardır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…

1915 : O ANO MAIS LONGO DO IMPÉRIO OTOMANO:
A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E O SEU IMPACTO NO ORIENTE
1915 OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN EN UZUN YILI:
20. YY VE 21. YY’IN BAŞLARINDA MODERN TÜRKİYE'NİN LATİN AMERİKA VE DÜNYA İLE ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞME VE KALKINMA MODELLERİ

Centro Islámico de la República Argentina (Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi)
Portekizce
20-21 MART 2018 tarihlerinde Centro Islámico de la República Argentina (Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi) “Modelos de Desarrollo e Inserción Internacional de la Turquía Moderna con América Latina y el Mundo desde la Perspectiva de la Historia, Economía y Sociedad Durante el Siglo XX y Comienzon del XXI – 20. YY ve 21. YY’ın Başlarında Modern Türkiye’nin Latin Amerika ve Dünya ile Uluslararası Bütünleşme ve Kalkınma Modelleri Doğuşu” adıyla yedinci kez düzenlenen sempozyumda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun yanı sıra ülkemizden ve Latin Amerika ülkelerinden konularında uzman yirmiye yakın akademisyen sundukları bildiriler ile 1915 olaylarında ışık tutmuşlardır. Sempozyumda sunulan bildiriler Portekizce yayınlanmıştır.

Kitabın ayrıntıları ve pdf’i  için tıklayınız…