YABANCI DİL KURSLARIMIZ HAFTA İÇİ AKŞAMLARI

SAAT 18.30-21.20 SAATLERİ ARASINDA

HAFTADA 2 GÜN OLMAK ÜZERE 8’ER HAFTALIK

(TOPLAMDA 48’ER SAATLİK) PERİYOTLAR HALİNDE PROGRAMLANMIŞTIR.

Dünyada en çok kullanılan üçüncü dil olan İspanyolca, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, Latin Birliği gibi uluslararası ve bölgelerarası organizasyonların resmi dillerinden biridir. Ülkemizin, İspanyolcayı resmi dil olarak kullanan 21 ülkeyle ilişkilerinin artmakta olduğu değerlendirilerek merkezimizde A1, A2, B1-1, B1-2, B1-3, B2-1 ve B2-2 seviyelerinde İspanyolca Yabancı Dil kursu düzenlenmektedir.
Ayrıca Portekizcenin dünyadaki artan etkinliği, Brezilya, Portekiz ve Portekizce konuşan diğer 6 ülke ile ilişkilerimizin artmakta olduğu değerlendirilerek merkezimizde A1, A2 ve B1seviyelerinde Portekizce Yabancı Dil kursu da düzenlenmektedir.
Eğitim Programlarımız haftada 6 saat (iki gün) olmak üzere iki ay boyunca toplam 48 saat olarak devam edecektir. Öncelikle kamu kuruluşu mensupları ve üniversite öğrencilerine yönelik tasarlanan ve hafta içi akşam saatlerinde düzenlenecek eğitim; dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarından oluşmaktadır.
Merkezimizde gerçekleştirilecek olan kurs programlarına http://latinamerika.ankara.edu.tr web adresinden ön kayıt yaptırabilir, kurs dönemi ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgiye Merkezimiz telefonlarından (0312 215 24 84 / 213 89 97) ya da lamerkurs@ankara.edu.tr mail adresine mail atarak ulaşılabilir.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL KURS MÜFREDATI

KURS BİLGİSİ KURS İÇERİĞİ
İSPANYOLCA A1 Pratik : Selamlaşma kendini, aileni, arkadaşlarını, çevreni tanıtma, adres ve meslek bilgileri ifade etme, yön bilgileri, günlük alışkanlıklar, hobiler, alışveriş ve yemek hazırlama, sipariş verme kıyafet tanımlama.

Yeterlilik : Heceleme, noktalama işaretleri, isim ve sıfatlarda eril ve dişil ayrımı geniş zaman fiil çekimi, iyelik sıfatları ve çoğulları, zarf cümleleri soru zamirleri, yer edat ve zarfları, işaret sıfatları, kişi zamirleri ve dolaysız tümleç kullanımı.

İSPANYOLCA A2 Pratik: Biriyle buluşma, davet etme veya daveti kabul-ret etme, alışverişe çıkma, şu andan ne yaptığından bahsetme, geleceğe yönelik program yapma, plan yapma, telefon görüşmesi yapma, sorumluluklarını anlatma, sağlığından bahsetme, ruh halinden bahsetme, izin isteme, geçmişteki olaylardan bahsetme, karşılaştırma yapma,

Yeterlilik : Fiil çekimleri, düzensiz fiil çekimleri, belirteçler, belirsiz sıfat ve zamirler, yakın geçmiş zaman fiil çekimleri, geniz zamanda hikaye anlatma, iyelik zamirleri.

İSPANYOLCA B1-1 Pratik  : Karakter ve duyguları açıklama, ilgi alanları ve zevkleri belirtme, gelecekten bahsetme, anlaşma yapma, talep, olasılıklarda bahsetme, kişisel bilgi talebi isteme, tahminlerde bulunma, gelişen olaylara karşı tepki verme, doktorlarla konuşma, alışveriş yapma.

Yeterlilik: Olmak fiillerinin çekimi, ünlem cümleleri, fiil + sıfat kullanımı, zaman zaman zarflarının fiillerle kullanımı, basit gelecek zaman fiilleri çekimi, şimdiki zamanda dilek kipi fiil çekimleri, belirtili/belirtisiz nesnenin kişi zamiri kullanımı, geçmiş zamanları birlikte kullanma, emir kipi kullanımı, nicelik belirtme

İSPANYOLCA B1-2  Pratik: Tavsiye verme, karşılaştırma, tercihlerden ve deneyimlerden bahsetme, anlatılanı anlama, kendini ve diğerlerini bilgilendirme, hipotez ortaya süreme, avantaj/dezavantajlardan bahsetme, hikaye yaratma, yardım teklif/kabul etme, tarif etme.

Yeterlilik: Geniş ve gelcek zamanda karşılaştırma yapma ve fiilleri kullanma, gerekli zarfları kullanma, amaç-sonuç cümleleri kurma, geniş ve geçmiş zamanda belirtili nesne kullanma, soru zamirlerini kullanma, nötr artikel olan “lo”nun kullanımı, düzensiz fiillerin dilek kipi çekimleri, haber ve dilek kipi kullanımları, yan cümle kullanımı, ekeylem kullanımı.

İSPANYOLCA B1-3 Pratik: Duyuları belirtme, jestleri tarif etme, alışkanlıklardan bahsetme,telefon konuşmaları, problem çözümleri, bir isteği kabul/reddetme, duyguları ifade etme, şart koşma, veda etme, kutlama, iyi dilek sunma.

Yeterlilik: Algı ve duyu fillerinin çekimi, sebep-sonuç cümleleri kurma, yer zarflarıyla fiil kullanımı, belgisiz sıfatların kullanımı, yönelme durumlarının kullanımı, tamlama cümlesi kurma, duyguları ifade eden cümleler kurma.

İSPANYOLCA B2-1 Pratik: Arkadaşlıklardan bahsetme ve ilişkileri tarif etme, duygu ve tepkileri ifade etme, karakter tarifi, tüketim hakkında yorum yapma, şikayet hazırlama, tüketici olara sorumluluk ve haklardan bahsetme, sanatsal eleştiri yapma, boş vakitlerin planlanması, iş pozisyonu tarif etme, şartlardan bahsetme.

Yeterlilik: Görecelik belirten cümleler kurma, karakter ve ruh hali sıfatlarının kullanımı, düşünce cümleleri kullanımı, haber ve dilek kipleriyle edat kullanımları, bağımsız tümleç kullanımları, geçmiş zamanın hikayesinin dilek kipi ile kullanımı.

İSPANYOLCA B2-2 Pratik: Hastalıklar hakkında bilgi edinmek ile ilgili değerlendirme yapma, hastalıklar ve insanların yaşları hakkında yorum yapma, bilgi araçlarını seçme, basın ve sözlü iletişim, çözüm önerileri, internet alışverişini değerlendirme, bir geziyi anlatmak.

Yeterlilik: Doğrulama ve değerlendirme cümleleri, koşullu tümleç kullanımı, sözlü iletişim, geçmiş zamanda ekeylem ve yapıların kullanımı, ekonomi ve borsadan bahsetme, gelecek zamanda birleşik fiil kullanımı, hareket bildiren fiillerin kullanımı.

İSPANYOLCA B2-3 Pratik: Gelecek hakkında varsayım yapma, çevrenin korunması hakkında öneri sunma, doğal felaketlerden bahsetme ve bunlara karşı çözüm önerileri sunma, geçmişle bağ kurma, bununla ilgili duyguları dile getirme, okulu tarif etme, başka bir geçmişi hayal etme, zevkleri ifade etme, gastronomi tanımını ifade etme.

Yeterlilik: Sonuç tümceleri kurma, mecazların kullanımı, teknolojik terimlerin kullanımı, geçmiş zaman ile ilgili şart cümleleri kurma, işaret zamirlerinin kullanımı, akademik terimlerin kullanımı, dolaylı cümle kullanımı, dönüşlülük zamirinin fiillerle kullanımı.

PORTEKİZCE A1 Pratik : Selamlaşma kendini, aileni, arkadaşlarını, çevreni tanıtma, adres ve meslek bilgileri ifade etme, yön bilgileri, günlük alışkanlıklar, hobiler, alışveriş ve yemek hazırlama, sipariş verme kıyafet tanımlama.

Yeterlilik : Heceleme, noktalama işaretleri, isim ve sıfatlarda eril ve dişil ayrımı geniş zaman fiil çekimi, iyelik sıfatları ve çoğulları, zarf cümleleri soru zamirleri, yer edat ve zarfları, işaret sıfatları, kişi zamirleri ve dolaysız tümleç kullanımı.

PORTEKİZCE A2 Pratik: Biriyle buluşma, davet etme veya daveti kabul-ret etme, alışverişe çıkma, şu andan ne yaptığından bahsetme, geleceğe yönelik program yapma, plan yapma, telefon görüşmesi yapma, sorumluluklarını anlatma, sağlığından bahsetme, ruh halinden bahsetme, izin isteme, geçmişteki olaylardan bahsetme, karşılaştırma yapma,

Yeterlilik : Fiil çekimleri, düzensiz fiil çekimleri, belirteçler, belirsiz sıfat ve zamirler, yakın geçmiş zaman fiil çekimleri, geniz zamanda hikaye anlatma, iyelik zamirleri.

PORTEKİZCE B1 Pratik  : Karakter ve duyguları açıklama, ilgi alanları ve zevkleri belirtme, gelecekten bahsetme, anlaşma yapma, talep, olasılıklarda bahsetme, kişisel bilgi talebi isteme, tahminlerde bulunma, gelişen olaylara karşı tepki verme, doktorlarla konuşma, alışveriş yapma.

Yeterlilik: Oluş fiillerinin çekimi, ünlem cümleleri, fiil + sıfat kullanımı, zaman zaman zarflarının fiillerle kullanımı, basit gelecek zaman fiilleri çekimi, şimdiki zamanda dilek kipi fiil çekimleri, belirtili/belirtisiz nesnenin kişi zamiri kullanımı, geçmiş zamanları birlikte kullanma, emir kipi kullanımı, nicelik belirtme.

BANKA HESAP NUMARASI


T.C. ZİRAAT BANKASI BEŞEVLER/ANKARA ŞUBESİ 

HESAP ADI: A.Ü.D.S. LATİN AMERİKA

IBAN NO: TR 0300 0100 0799 7499 0795 5003

ŞUBE KODU: 799

HESAP NO: 74990795-5003

ÖN BAŞVURU

Adınız ve Soyadınız

Kurumunuz/Okulunuz

E-postanız

Telefonunuz

T.C. Kimlik Numaranız
[Kimlik No* Kimlik Numaranız]

Katılmak İstediğiniz Yabancı Dil Kursu ve Seviyesi:

24 ŞUBAT -17 NİSAN 2020 KURS PROGRAMI


İspanyolca A1 1. Grup: Pazartesi – Çarşamba
İspanyolca A1 2. Grup: Salı – Perşembe
İspanyolca A2: Pazartesi-Çarşamba
İspanyolca B1.1: Salı-Perşembe
İspanyolca B2: Yeterli katılım olmadığı için açılmayacaktır.
Portekizce A1 ve A2 sınıfları bu dönem açılmayacaktır.

KURS FİYATLARI

Ankara Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeline 700 TL

Diğer Katılımcılara 900 TL