TÜRK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ KÜRSÜSÜ

Ankara Üniversitesi ile Latin Amerika ülkelerinden Küba, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki çeşitli üniversitelerle imzalanan protokol neticesinde“Türk Kültürü ve Tarihi Kürsüsü” kurulmuştur. Akademik işleyişi Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) tarafından yürütülmekte olan Kürsünün finansmanı ise, 2017 yılı Temmuz ayına kadar T.C. Başbakanlık İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olmakla beraber anılan tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Vakfı’na devredilmiştir.

2012 yılında Küba Havana Üniversitesi’nde kurulan  “Türk Kültürü ve Tarihi Kürsüsü’nde”  Ankara Üniversitesi tarafından görevlendirilen bir Öğretim Elemanı tarafından “Türk Kültürü ve Tarihi I-II” ile “Türk Dili I-II” dersleri verilmektedir. Havana Üniversitesi öğrencileri tarafından alınan dersler aynı zamanda Üniversite öğrencisi olmayan Kübalıların katılımına da açık bulunmaktadır.  Bahse konu Kürsüde bugüne kadar ders veren Öğretim Elemanlarının isimleri ve dersleri alan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

 

KÜBA HAVANA ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 Bahar Yarıyılı Prof. Dr. Ertuğrul ÖNALP (21 Öğrenci)
2013-2014 Güz Yarıyılı Arş. Gör İbrahim Özgür ÇİÇEK (12 Öğrenci)
2013-2014 Bahar Yarıyılı Arş. Gör İbrahim Özgür ÇİÇEK (15 Öğrenci)
2014-2015 Güz Yarıyılı Arş. Gör. Dr. Emine Ceren KARACA (16 Öğrenci)
2014-2015 Bahar Yarıyılı Arş. Gör. Melike YAZICI (13 Öğrenci)
2015-2016 Güz Yarıyılı Arş. Gör. Zeynep KAYACIK (17 Öğrenci)
2015-2016 Bahar Yarıyılı Doç. Dr. Hasan Haluk ERDEM (36 Öğrenci)
2016-2017 Güz Yarılı Öğr. Gör. Taylan Zafer Bali (25 Öğrenci)
2016-2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Taylan Zafer Bali
2017-2018 Güz Yarıyılı Arş. Gör. Mükerrem AKTOPRAK KARAKAYA
TOPLAM 311 Öğrenci 

2014 yılında Kolombiya Havana Üniversitesi’nde kurulan  “Türk Kültürü ve Tarihi Kürsüsü’nde”   her dönem Ankara Üniversitesi tarafından görevlendirilen iki Öğretim Elemanı tarafından “Türk Kültürü ve Tarihi I-II” ile “Türk Dili I-II” dersleri verilmektedir. Kolombiya Ulusal Üniversitesi öğrencileri tarafından kredili olarak alınan dersler öğrencilerin ders yüküne sayılmaktadır.  Bahse konu Kürsüde bugüne kadar ders veren Öğretim Elemanlarının isimleri ve dersleri alan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

KOLOMBİYA ULUSAL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU (83 Öğr.) Uzm. Fatma Öznur SEÇKİN (31 Öğr.)
2014-2015 Bahar Yarıyılı Prof. Dr. Ertuğrul ÖNALP (80 Öğr.) Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (30 Öğr.)
2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (82 Öğr.) Arş. Gör. Mükerrem AKTOPRAK (30 Öğr.)
2015-2016 Bahar Yarıyılı Okutman Pelin AKSOY (86 Öğr.) Prof. Dr. Nusret ÇAM (28 Öğr.)
2016-2017 Güz Yarılı Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (86 Öğr.) Doç. Dr. Dilek Peçenek (30 Öğr.)
2016-2017 Bahar Yarıyılı Arş. Gör. Melike Yazıcı Cangur Okutman Hale Hacıbanoğlu
2017-2018 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (81 Öğr.) Doç. Dr. Halide Aslan (32 Öğr)
TOPLAM 679 Öğrenci

DOMİNİK CUMHURİYETİ SANTO DOMİNGO ÖZERK ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi ile Santo Domingo Özerk Üniversitesi arasında imzalanan protokol neticesinde 2017 yılında Santo Domingo Özerk Üniversitesi’nde bir “Türk Kültürü ve Tarihi Kürsüsü” kurulmuştur. Akademik işleyişi Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) tarafından yürütülmekte olan Kürsünün finansmanı Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılmaktadır.

Kürsü bünyesinde her dönem Ankara Üniversitesi tarafından görevlendirilen iki Öğretim Elemanı tarafından “Türk Dili”, “Osmanlı Tarihi”, “Cumhuriyet Tarihi”, “Günümüz Türkiyesi” dersleri verilmektedir. Santo Domingo Özerk Üniversitesi öğrencilerinin ve yerel halkın katılımları neticesinde Sertifika alacağı Kürsüde bugüne kadar ders veren Öğretim Elemanlarının isimleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Prof. Dr. Ertuğrul ÖNALP-OSMANLI TARİHİ – CUMHURİYET TARİHİ 
Doç. Dr. Fatih Usluer-TÜRK DİLİ – GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’Sİ