Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Telefone: +90(312) 215 24 84 - 213 89 97
Fax: +90(312) 215 24 70
Página da web: http://latinamerika.ankara.edu.tr
Email: lamerika@ankara.edu.tr