Prof. Dr. İsmail Özer
Merkez Müdür Yardımcısı
Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Merkez Müdürü

Prof. Dr. Şengül Kuru
Merkez Müdür Yardımcısı
Özgeçmiş

Müdürün görevi Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak, her yıl sonunda Rektörlüğe rapor vermek, bütçe hazırlayıp Rektörlüğe sunmak ve  Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

Müdür yardımcıları ise Müdür’ün verdiği işleri yaparlar.