Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Merkez Müdürü

Prof. Dr. İsmail Özer
Merkez Müdür Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Murat Yüceşahin
Merkez Müdür Yrd.

Müdürün görevi Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak, her yıl sonunda Rektörlüğe rapor vermek, bütçe hazırlayıp Rektörlüğe sunmak ve  Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

Müdür yardımcısı ise Müdür’ün verdiği işleri yaparlar.