Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

/Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı
Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı 2019-01-17T13:17:37+03:00
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 07-25 Ocak 2019 tarihleri arasında aktif olacak  https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx  linkinden, yalnızca elektronik (online) olarak yapılacaktır.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Tezli Yüksek Lisans Bilimsel Değerlendirme Sınavı 30 Ocak 2019 Çarşamba Günü Saat 13.30’da
“Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tandoğan Kampüsü Beşevler/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 
ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURULARI
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında”Özel Öğrenci” başvuruları 28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adayların istenilen belgelerin bir nüshasını Anabilim Dalımıza, diğer nüshasının ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru sırasında istenilen belgelere ve ayrıntılı bilgiye http://sosbilens.ankara.edu.tr/   adresinden ulaşabilirsiniz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN 22.11.2017 TARİH VE 78 SAYILI ENSTİTÜ KURUL KARARI GEREĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULMUŞTUR.
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VE ÖNCESİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VE SONRASI KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 21 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

Tezli yüksek lisans programı için tamamlama süresi kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Tezsiz yüksek lisans programı için tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İKİ DÖNEM ÜST ÜSTE KAYIT YENİLEMEYEN ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

GÜZ DÖNEMİ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER
Derste genel olarak sosyal bilimler alanına özgü yöntem bilgisi kazandırılmak amaçlanmaktadır.Epistemoloji, ontoloji, metodoloji, nicel ve nitel araştırma yöntemleri.
Ders Kodları : 35005001
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Koca Özer
DTCF Antropoloji ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
Temel düzeyde İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan İspanyolca kalıplarını öğretmek. İspanyol Alfabesi, Geniş Zaman, İsimler, İşaret ve İyelik Sıfatları, Sıfatlar, İşaret, İyelik ve şahıs zamirleri
Ders Kodları : 35005017 ve 35007001
Sorumlu Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. E. Ceren Çerçioğlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
SEÇMELİ DERSLER
Kolomb’un dünyanın tarihsel seyrini değiştiren keşfi öncesinde Amerika Kıtası’nın güney kısmında yaşayan ve parlak bir uygarlığa imza atan İnkalar, İnka uygarlığı olarak tanınan uygarlığın tarih sahnesine çıkışı, 16. Yüzyılda İspanyol kuvvetleri tarafında yıkılışlarına kadar geçen süreç, bahse konu İmparatorluğun idari ve ekonomik yapısı ve toplumsal düzeni.
Ders Kodları : 35005006 ve 35007012
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli

BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER
XIX. yüzyıl başında Latin Amerika ülkelerini özgürlüğe götüren süreçler, anılan dönemde İspanya’da yaşanan tarihsel süreç ve siyasal olaylar, İspanya’nın yaşadığı sürecin Latin Amerika’ya yansıması ve yeni dünyada neden olduğu çalkantılar, Türkiye’de temsilciliği bulunan dokuz Latin Amerika ülkesi olan Meksika, Küba, Venezuela, Ekvador, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Kolombiya’nın bağımsızlık süreçleri, anılan ülkelerin mücadeleleri, XIX. yüzyılda yaşanan Latin Amerika bağımsızlık mücadelelerinin genel bir değerlendirilmesi.
Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
SEÇMELİ DERSLER
Orta düzeyde İspanyolca dilbilgisi ve günlük konuşmada kullanılan İspanyolca kalıplarını öğretmek. İspanyol Alfabesi, Geniş Zaman, İsimler, İşaret ve İyelik Sıfatları, Sıfatlar, İşaret, İyelik ve şahıs zamirleri
Ders Kodları : 35005026 ve 35007001
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Ceren Çerçioğlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
Yerli halkların kurduğu Maya, Aztek ve İnka medeniyetlerine ait binalar ile Kolomb sonrası buraya gelen halklar tarafından meydana getirilmiş olan kiliseler, saraylar, bunlara ait eşyalar ve kilise dışında gelişen resim ve heykel sanatının oluşumunu sağlayan etkenler ve üsluplar. Bu sebeple Avrupa’da doğup Latin Amerika sanatını besleyen Endülüs sanatı ile Roman, Gotik, Rönesans, Barok, Ampir, Empresyonizm, Ekspresyonizm ve Kübizm gibi üsluplar. Öğrencilere Latin Amerika sanatını meydana getiren sosyokültürel, ideolojik ve tarihsel arka planı hakkında bilgi vermek, onların mimarlık ve sanat eserleri ile müzelere karşı ilgisini sağlamak, konu hakkında yapılan belli başlı yayınları tanıtmak
Ders Kodları : 35005003 ve 35007009
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret ÇAM
İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
İspanyol İmparatorluğu (İspanyolca: Imperio Español), beş kıtada toprağı olan, dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri de dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur. Toplam arazilerin yüzölçümü 18. yüzyılın sonunda 18 milyon kilometre kare civarındadır. 16. ve 17. yüzyıllardaki kıtalararası yapısına rağmen koloni imparatorluğu deyimi 1768 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Kastilya, Portekiz ile birlikte Avrupa kıtasındaki coğrafi keşiflerin ve okyanus ötesi ticaret yollarının öncüsüydü. Ticaret yolları, Atlantik Okyanusunda İspanya ile Amerika kıtasını, Pasifik Okyanusunda ise Filipinler üzerinden Asya ile Meksika’yı birleştirilmekteydi. İspanyol fatihler Amerika’da, Asya’da, Afrika’da ve Okyanusya’da çok değişik kültürel özelliklere sahip toprakları keşfetmiş ve ele geçirmiştir. İspanya ve daha öncesinde Kastilya Krallığı büyüyerek, bu bölgeleri kolonileştirmiş ve dünyada o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir ekonomiye sahip olmuştur. 1580 yılında Portekiz İmparatorluğunun da kapsanması[3] ve Amerika’daki kolonilerin 19.yüzyılda kaybedilmesi arasında geçen süre zarfında toprak büyüklüğü olarak en büyük imparatorluklardan birisidir
Ders Kodları : 35005015 ve 35007023
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Julia Martinez Gonzalez KARACAN
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Soğuk Savaş Dönemi Boyunca Latin Amerika’daki Askeri Rejimler. Ulusal güvenlik doktrini vasıtasıyla askeri hükümetlerin ideolojik gerekçesi. Bu doktrin, Birleşik Devletler başı çekmek üzere, kapitalist sistemin merkez ülkelerince Sovyetler Birliğine karşı bir ihtilaf oluşturmuş ve askeri rejimlerin baskıcı tutumlarına gerekçe olarak kullanılmıştır.
Ders Kodları : 35005025 ve 35007037
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Toledo
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
  •  Şili Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Dr. Paulino Toledo Mancilla “Soğuk Savaş Boyunca Latin Amerika’daki Askeri Rejimler” dersi esnasında vereceği konferanslar ile derse katkıda bulunacaktır.
Latin Amerika’daki en eski insan varlığı ve Modern insanın Dünya’ya yayılışı
Ders Kodları : 35005035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer
DTCF Antropoloji ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Bu ders içerisinde 20. yüzyıl boyunca Latin Amerika kalkınma tarihi incelenecektir. Temel konular; kalkınma tarihine tarihsel bakış, ithal ikameci süreçler, borç krizi, döviz kuru politikaları, finansal krizler ve yapısal uyum politikaları olacaktır. Bu derste, Latin Amerika ülkelerinin kalkınma stratejileri ve kalkınma sorunları uygulamalı ekonomik analizler yoluyla tarihsel süreç içerisinde incelenecektir. Öncelikle dersi alan öğrencilere iktisadi ve istatistiksel analizin temel kavramları gösterilecektir. Bu sayede öğrenciler politik iktisadın yanında iktisadi ve istatistiki kavramlar temelinde kalkınma deneyimlerini analiz edeceklerdir. Latin Amerika coğrafyası tanıtılacak ve büyüme/kalkınma kavramları üzerine tartışma gerçekleştirilecektir.Kolonyal dönem ve bağımsızlık hareketleri incelenecek ve ithal ikameci strateji anlatılacaktır. Borç krizi ve sonrasında kıtada egemen olan neoliberal politikalar 90’lı yıllarda görülen krizler eşliğinde anlatılacaktır.
Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Engin Yılmaz
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Uzmanı
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli