Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

/Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı
Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı 2018-06-22T13:11:05+00:00
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında aktif olacak
https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx linkinden,yalnızca elektronik (online) olarak yapılacaktır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara ilişkin kontenjan, başvuru kılavuzu ve kayıt işlemlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
Anabilim Dalımız Tezli Yükseklisans Bilimsel Değerlendirme Sınavı
4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.30’da LAMER’de yapılacaktır. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN 22.11.2017 TARİH VE 78 SAYILI ENSTİTÜ KURUL KARARI GEREĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULMUŞTUR.
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VE ÖNCESİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VE SONRASI KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 30 KREDİ + 1 DÖNEM PROJESİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 21 KREDİ + 1 SEMİNER + 1 UZMANLIK ALAN DERSİ + 1 TEZ ÇALIŞMASI

Tezli yüksek lisans programı için tamamlama süresi kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


Tezsiz yüksek lisans programı için tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İKİ DÖNEM ÜST ÜSTE KAYIT YENİLEMEYEN ÖĞRENCİNİN KAYDI SİLİNİR. 

GÜZ DÖNEMİ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Koca Özer
DTCF Antropoloji ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. E. Ceren Çerçioğlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
SEÇMELİ DERSLER
Kolomb’un dünyanın tarihsel seyrini değiştiren keşfi öncesinde Amerika Kıtası’nın güney kısmında yaşayan ve parlak bir uygarlığa imza atan İnkalar, İnka uygarlığı olarak tanınan uygarlığın tarih sahnesine çıkışı, 16. Yüzyılda İspanyol kuvvetleri tarafında yıkılışlarına kadar geçen süreç, bahse konu İmparatorluğun idari ve ekonomik yapısı ve toplumsal düzeni.
Ders Kodları : 35005006 ve 35007012
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Bu derste Hegel, Marx, Fukuyama v.b. filozofların Latin Amerika’daki felsefi, düşünsel, entelektüel dünyayı değerlendiriş biçimleri incelenip değerlendirilmektedir. Ayrıca günümüzde Latin Amerika’nın düşünsel arka planı ile bu değerlendirmelerin uyuşup uyuşmadığı tartışılmaktadır.
Ders Kodları : 35005036 ve 35007058
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo
DTCF Felsefe ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Bu derste Hegel, Marx, Fukuyama v.b. filozofların Latin Amerika’daki felsefi, düşünsel, entelektüel dünyayı değerlendiriş biçimleri incelenip değerlendirilmektedir. Ayrıca günümüzde Latin Amerika’nın düşünsel arka planı ile bu değerlendirmelerin uyuşup uyuşmadığı tartışılmaktadır.
Ders Kodları : 35005013 ve 35007021
Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Dersin amacı öğrencilere çatışma yönetimi disiplininin kavramlarını öğretmektir.  Çatışma Yönetimi dersinin amacı öğrencilere çatışma yönetimi hakkında temel bilgiler vermek ve öğrencileri öğretim sonrası mesleki hayata daha iyi hazırlamaktır.Ders Kodları : 35005041 ve 35007055
Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Özçelik
Çankırı Karatekin Üni. İİBF Uluslararası İlişkiler ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Paulino Toledo
Şili Büyülelçiliği Kültür Ateşesi
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk 
Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli

BAHAR DÖNEMİ BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

ZORUNLU DERSLER
XIX. yüzyıl başında Latin Amerika ülkelerini özgürlüğe götüren süreçler, anılan dönemde İspanya’da yaşanan tarihsel süreç ve siyasal olaylar, İspanya’nın yaşadığı sürecin Latin Amerika’ya yansıması ve yeni dünyada neden olduğu çalkantılar, Türkiye’de temsilciliği bulunan dokuz Latin Amerika ülkesi olan Meksika, Küba, Venezuela, Ekvador, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Kolombiya’nın bağımsızlık süreçleri, anılan ülkelerin mücadeleleri, XIX. yüzyılda yaşanan Latin Amerika bağımsızlık mücadelelerinin genel bir değerlendirilmesi.
Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Koca Özer
DTCF Antropoloji ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. E. Ceren Çerçioğlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Zorunlu
SEÇMELİ DERSLER
Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları Latin Amerika: Çağdaş Coğrafya Konuları
Ders Kodları : 35005006 ve 35007012
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
DTCF İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Bu derste Hegel, Marx, Fukuyama v.b. filozofların Latin Amerika’daki felsefi, düşünsel, entelektüel dünyayı değerlendiriş biçimleri incelenip değerlendirilmektedir. Ayrıca günümüzde Latin Amerika’nın düşünsel arka planı ile bu değerlendirmelerin uyuşup uyuşmadığı tartışılmaktadır.
Ders Kodları : 35005036 ve 35007058
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo
DTCF Felsefe ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Bu derste Hegel, Marx, Fukuyama v.b. filozofların Latin Amerika’daki felsefi, düşünsel, entelektüel dünyayı değerlendiriş biçimleri incelenip değerlendirilmektedir. Ayrıca günümüzde Latin Amerika’nın düşünsel arka planı ile bu değerlendirmelerin uyuşup uyuşmadığı tartışılmaktadır.
Ders Kodları : 35005013 ve 35007021
Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya
Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Dersin amacı öğrencilere çatışma yönetimi disiplininin kavramlarını öğretmektir.  Çatışma Yönetimi dersinin amacı öğrencilere çatışma yönetimi hakkında temel bilgiler vermek ve öğrencileri öğretim sonrası mesleki hayata daha iyi hazırlamaktır.Ders Kodları : 35005041 ve 35007055
Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Özçelik
Çankırı Karatekin Üni. İİBF Uluslararası İlişkiler ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Paulino Toledo
Şili Büyülelçiliği Kültür Ateşesi
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli
Avrupalıların fethinden önce Latin Amerika’da yaşayan halklar siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çeşitli örgütlenme şekillerine sahipti. Bunlardan bazıları şehir toplumu anlamında gelişmişlik seviyesini yakalamışken, diğerleri sadece basit bir tarım uygulaması yapmışlar ya da avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Şehirleşen toplumlar arasında Orta Amerika’da Mayalar ve Aztekler, Ant Dağları bölgesinde İnkalar bulunur. Bu halklar kendi topraklarında yaşayan bir çok yerli topluluğu birleştirmeyi başarmış ve Amerika kıtasının büyük bir kısmını egemenliği altına alan geniş imparatorluklar oluşturmuşlardır. Yetkinin bütünü din adamlarında toplandığından ve devlet başkanı bir tanrı gibi görüldüğünden dolayı bu imparatorluk toplumları, güçlü teokratik devletler tarafından örgütlenmiş ve yönetilmiştir. Bu anlamda askerler ve din adamları toplumun ayrıcalıklı sınıfını oluşturup yönetim işini yürütürlerken, nüfusun çoğunluğu, iş ve gelirleri için katı vergiler ödemek zorunda olan köylüler ve şehirlerdeki işçilerden meydana gelmektedir. Ders Kodları : 35005016 ve 35007035
Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk 
Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi ABD
AKTS
Ulusal Kredisi
Ders Saati
Statü
8
3
3
Seçmeli