Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı

22-23 Kasım 2012 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Merkezimiz işbirliğiyle gerçekleştirilen Latin Amerika Çalıştayı’nın Bildiriler Kitabı 29.08.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

Kitabımızı Merkezimiz kütüphanesinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.