İletişim Bilgileri

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Telefon: 0(312) 215 24 84 – 213 89 97
Faks: 0(312) 215 24 70
E-posta: lamerika@ankara.edu.tr