Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Telefon: 0(312) 215 24 84 - 213 89 97
Faks: 0(312) 215 24 70
Web Sayfası: http://latinamerika.ankara.edu.tr
E-posta: lamerika@ankara.edu.tr