Zeynep Kayacık
Özgeçmiş

José Duarte Ribeiro

Özgeçmiş
e-mail:  jribeiro@ankara.edu.tr

Araştırma

Araştırma Projelerinin Yönetimi

Kitap ve Bilimsel Makalelerin Çevirisi ve Düzeltilmesi

Merkezde yapılan veya medya ile ilgili Diplomatik etkinliklerde Yöneticilere destek verilmesi

Yabancı Dil Derslerinin Yönetimi ve Öğretimi

Volkan Gölgedar
Özgeçmiş
e-mail: golgedar@ankara.edu.tr

E-beyas Sorumluluğu

Öğrenci İşleri Yazışmaları ve Takibi

İdari ve Mali İşler

Yabancı Dil Kursları Sorumluluğu

Sibel Ünver
Özgeçmiş
e-mail:

Makam Sekreteri