LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Latin Amerika ülkeleri ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayımlamak, Latin Amerika’daki gelişmelerin ülkemizde, ülkemizdeki gelişmelerin Latin Amerika’da nasıl algılandığını tespit etmek, Latin Amerika konusunda uzman araştırmacılar yetiştirmek; yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez, büyükelçilik, konsolosluk ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; Latin Amerika ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak; Latin Amerika kıtası ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek; Latin Amerika ile ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini desteklemek; Latin Amerika kıtası ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile bireylere danışmanlık hizmeti sağlamak, Amerika kıtasının orta ve güney bölgelerinde konuşulan dillerle, bu bölgenin toplumsal, siyasal, kültürel, iktisadi, hukuki yapılarıyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek amacıyla, ilgili yönetmeliğin 11 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kurulmuş, açılışı 29.07.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde XIX. Yüzyılda, sekiz Latin Amerika ülkesi (Meksika, Küba, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Şili, Ekvator, Peru) ile Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihsel köklerinin aydınlatılmasını amaçlayan “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı” konulu proje yürütülmüş ve neticesinde hazırlanan ” Osmanlı İmparatorluğu – Latin Amerika: Başlangıç Dönemi” adlı kitap Ocak 2012’de Türkçe, İspanyolca ve Portekizce olarak 3 dilde yayımlanmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde olan ” XIX. Yüzyıl Boyunca Latin Amerika – Osmanlı Devleti İlişkileri ” başlıklı proje halen merkezimizce yürütülmektedir.

Merkezimizde her ay düzenli olarak Latin Amerika ülkelerinde meydana gelen önemli olaylar ile öne çıkan haberlerden oluşan ve bu bölge ile ilgilenenlerin gelişmelerden haberdar olabilmelerini sağlayacak bir bülten hazırlanmaktadır. Politika, ekonomi, kültür-sanat haberleri ve güncel konulardan derlenen bültenimize Merkezimizin internet sitesinden erişilebilmektedir

Bu meyanda Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından tasarlanan “Latin Amerika Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 28.09.2010 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak eğitime açılmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yeni bir Anabilim Dalı olarak öğretime başlayan Yüksek Lisans Programımız ilk öğrencilerini 2010-2011 tarihinde Akademik Yılı Bahar döneminde almıştır. 2014-2015 Akademik Yılında ”Latin Amerika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır.

Merkezimizin Müdürlüğü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Müdür Yardımcılığını ise Prof. Dr. İsmail Özer tarafından yürütülmektedir. Öğr. Gör. F. Öznur Seçkin ile idari personellerimiz Volkan Gölgedar, Sibel Ünver ve birlikte dört yarı zamanlı öğrencimiz de bünyemizde çalışmaktadırlar.