Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Teléfono: +90(312) 215 24 84 - 213 89 97
Fax: +90(312) 215 24 70
Pagina web: http://latinamerika.ankara.edu.tr
E-mail: lamerika@ankara.edu.tr