Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
Director

Prof. Dr. İsmail Özer
Subdirector
Curriculum vitae

Müdürün görevi Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak, her yıl sonunda Rektörlüğe rapor vermek, bütçe hazırlayıp Rektörlüğe sunmak ve  Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak.

Müdür yardımcısı ise Müdür’ün verdiği işleri yaparlar.