La Nueva Turquía y El Mundo Otomano en las Crónicas del Guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (1911-1912)

/La Nueva Turquía y El Mundo Otomano en las Crónicas del Guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (1911-1912)
La Nueva Turquía y El Mundo Otomano en las Crónicas del Guatemalteco Enrique Gómez Carrillo (1911-1912) 2016-10-10T10:02:59+00:00

Birbirinden uzaklaşmış iki dünyanın karşılıklı olarak tekrar kavuşması ve tanınması: Şimdi gün ışığına kavuşan, Guatemalalı Enrique Gómez Carrillo’nun gazete yazılarındaki Yeni Türkiye ve Osmanlı dünyası (1911-1912) isimli kitabın sayfalarında da bize yansıtılan budur. Bu tanınmış Guatemalalı yazar 1911 yılı sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun önde gelen şehirlerini ziyaret etmiş, Hispanik okuyucusuna XX. yüzyılın ilk yıllarındaki Osmanlı dünyası hakkında edindiği izlenimlerini ilginç gazete yazılarıyla aksettirmiştir. Gómez Carrillo’nun kalemi, imparatorluğun en önemli şehir merkezleri olan İstanbul, İzmir, Şam, Beyrut ve Kudüs şehirlerine hayat veren ve iç içe geçen olay ve kişileri, zaman ve mekanları sıra dışı bir kesinlikle tasvir eder.

Dr. Paulino Toledo Mansilla tarafından İspanyolca olarak kaleme alınan kitabımızı satın almak isteyenlerin satın alacakları kitabın uygunluğunu öğrenmek için lamerika@ankara.edu.tr adresine e-posta gönderdikten sonra kitap ücreti olan 30 TL’yi aşağıdaki bilgileri yer alan hesaba yatırıp dekontu bize elden ya da e-posta olarak iletmeleri gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şube Bakanlıklar / Ankara (Şube Kod: 2532)

LAMER Hesap No: 74990795-5001

IBAN:  TR50 0001 0025 3274 9907 9550 01

Enrique Gómez Carrillo