Danışma Kurulu

Sayın Yüksel Yalova, TBMM Başkan Vekili (E), Devlet Bakanı (E)
Sayın Vefahan Ocak, Büyükelçi
Sayın Engin Yürür, Büyükelçi
Sayın Ece Öztürk Çil, Genel Müdür Yrd.
Sayın Prof. Dr. Esin Akı
Sayın Prof. Dr. Tuna Ertem (CV)
Sayın Prof. Dr. Ertuğrul Önalp
Sayın Prof. Dr. Hale Toledo
Sayın Prof. Dr. Nusret Çam (CV)
Sayın Prof. Dr. Nil Ünsal
Sayın Prof. Dr. Hayriye Erbaş (CV)
Sayın Prof. Dr. Mukadder Yaycıoğlu
Sayın Prof. Dr. Öznur Özdoğan
Sayın Prof. Dr. H. Şebnem Atakan (CV)
Sayın Doç. Dr. Erkan Yurtaydın
Sayın Yard. Doç. Dr. Julia Martinez Gonzalez Karacan
Sayın Dr. E. Ceren Karaca