ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKALI ÖĞRENCİLER VE GENÇ BİLİM İNSANLARI İÇİN LİSANSÜSTÜ

/ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKALI ÖĞRENCİLER VE GENÇ BİLİM İNSANLARI İÇİN LİSANSÜSTÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ LATİN AMERİKALI ÖĞRENCİLER VE GENÇ BİLİM İNSANLARI İÇİN LİSANSÜSTÜ 2013-10-04T14:38:53+00:00

– Ankara Üniversitesi Latin Amerikalı Öğrenciler ve Genç Bilim İnsanları için Lisansüstü ve Doktora Sonrası Eğitim Projesi

Önerilen proje ile Latin Amerikalı öğrenciler ve genç bilim insanlarının, Üniversitemizin Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Türk İnkılap Tarihi, Biyoteknoloji ve Nükleer Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora sonrası eğitimleri hedeflenmektedir. Bilindiği gibi Latin Amerika konusunda uluslararası kuruluşlar arasında çok yönlü politikalar izlenmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin, Latin Amerika Birliği ile daha sağlam ilişkiler kurmaya yönelik altyapısını sağlaması bir zorunluluktur. Bu altyapının kurulmasında eğitim- öğretim faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Önerilen proje ile Latin Amerika’ya sağlanacak büyük katkının yanısıra; Latin Amerika Birliği ile Türkiye arasındaki mevcut işbirliği olanakları eskisinden daha etkin olabilecek ve Türkiyenin bölgedeki etkinliği artacak, gelecekte Türk ve Latin Amerika üniversiteleri arasında kurulacak işbirliği ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi olanaklarının artırılması sağlanacak, Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarının Latin Amerika ülkelerinde model olabilme olanakları artacak ve ayrıca Türk dili, kültürü ve ülke teknolojisi Latin Amerika ülkelerinde daha fazla tanınır olacaktır.

Projenin uygulanması Latin Amerikalı öğrencilerin seçimi ile başlayacaktır. Bu konuda Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), T.C. Dışişleri Bakanlığı yardımı ile Latin Amerika’da temsilcilerimizin bulunduğu ülkeler başta olmak üzere gerekli duyuruları yaparak başvuruları alacak ve öğrencilerin seçimi temsilciliklerimizin önerisi ve Proje yöneticisi ile yürütücülerin kararıyla yapılacaktır. 5 yıl süreli olarak planlanan projede her yıl 30 öğrenci seçilecek, her öğrencinin eğitimi 3 yıl süreli olacağından 3. Yıl 90 öğrenci aynı anda eğitim görürken 5. yıl tüm öğrenciler ülkemizden ayrılmış olacaktır. Öğrenci sayılarının ülkelere dağılımı, talepler geldikten sonra belirlenecektir.

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe olduğundan, Güney Amerika’lı öğrenciler bazı dersleri İngilizce alma olanağına sahip olsa da hem kredilerini tamamlamaları hem de Türk dili ve kültürünün gelen öğrenci ve genç bilim insanlarına benimsetilmesi açısından kendilerine Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) TÖMER tarafından 1 yıl süreli Türkçe dersi verilecektir.

Programları burslu tamamlama süresi yüksek lisansta ve doktora sonrasında, 1 yıl Türkçe eğitimi olmak üzere toplam 3 yıl olarak planlanmıştır. Doktoraya kayıt yaptıracak öğrenciler 1 yıl Türkçe eğitiminin ardından 2 yıl da burslu olarak enstitü anabilim dallarında ders kredilerini tamamlayacaklardır. Bu öğrencilere biri kendi ülkesinden diğeri de üniversitemizden olmak üzere 2 danışman öğretim üyesi belirlenecektir. Derslerini tamamlayan doktora öğrencileri tez çalışmalarını ülkelerinde yapacaklar ve çalışmalarının sonucunda jüri tarafından uygun görülmesi halinde Ankara Üniversitesi Doktora ya da Bütünleşik Doktora Diploması alacaklardır. Tez yapan tüm öğrenciler tezlerini isterlerse İngilizce olarak hazırlayıp sunabileceklerdir.

Projenin Devlet Planlama Teşkilatı’na sunulmuş formu için tıklayınız.