İSPANYOLCA ve PORTEKİZCE KURS DUYURUSU

Merkezimizce düzenlenmekte olan İspanyolca ve Portekizce Yabancı Dil Kurslarının ön kayıtlarının kontenjanları dolmuştur. Kasım-Aralık 2017 – Ocak 2018 dönemi başvuruları 15 Ekim 2017 tarihinden sonra açılacaktır.

İlginize teşekkür ederiz.

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü