2016-2017  eğitim-öğretim  yılı  ikinci  yarıyılı  Özel  Öğrenci  Başvuruları;  16.01.2017-20.01.2017 tarihleri  arasında  alınacak  olup, istenilen  belgelerin  bir  nüshası, Enstitümüze teslim  edildikten  sonra,  bir nüshası  da  ilgili  Anabilim  Dalları  tarafından değerlendirilmek üzere  Anabilim  Dalı  Başkanlığına  teslim edilecektir.

Enstitümüze  bir  nüshası  teslim  edilmeyen  özel  öğrenci  başvuruları,  ilgili  Anabilim  Dalı Başkanlığına başvuruda bulunulmuş olsa dahi işleme alınamayacaktır.


Özel Öğrencilik Başvurusunda Teslim Edilecek Belgeler:

1- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (http://latinamerika.ankara.edu.tr/files/2017/01/Özel-ö-renci-ba-vuru-dilekçesi-1_1.docx)

2- Transkript Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)

3- Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (verildiği üniversite veya noter onaylı)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5- Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümeli fotokopisi, var ise Emniyet Müdürlüğü’nden alınan YU numarası